Hướng dẫn đăng ký tên miền CAMERADDNS.net

Hướng dẫn đăng ký tên miền CAMERADDNS.net (phiên bản 2.0) Cho đầu ghi hình / camera IP Hikvision

Phần 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TẠO TÊN MIỀN

Phần 2: CẤU HÌNH THÔNG SỐ MẠNG VÀ CAMERADDNS CHO THIẾT BỊ

Phần 3: MỞ CỔNG TRÊN MODEM

Phần 4: GÁN VÀO PHẦN MỀM iVMS-4500 HIK-CONNECT iVMS-4200

HD Tao Ten Mien CAMERA DDNS _ Ver 2.0

Tải tài liệu tại

DOWNLOAD FILE